Komunitní tábory - léto 2024

Příměstské tábory v Hříběcích horách

Po roce vám opět přinášíme nabídku komunitních táborů na území MAS Hříběcí hory, které jsou podpořeny z Operačního programu Zaměstnanost plus.

Připravili jsme celkem 8 táborů. Při sestavování programu klademe důraz na komunitní charakter táborů, tedy možnost upevnění a vytváření vazeb mezi dětmi a jejich rodinami v místě, kde žijí, nebo v komunitách, kde jsou aktivní (např. různá zájmová uskupení, celoroční či dlouhodobé aktivity). 

Tábory jsou všeobecně zaměřené a na děti čeká spousta zábavy při plnění zábavných i logických úkolů, sportování na hřištích, pobyt v přírodě. Nebudou chybět výlety, kreativní tvoření, soutěže, pohybové hry, vědomostní hry a další aktivity.

loga

Vzhůru za dobrodružstvím do Litenčic

Vydáme se na dobrodružnou cestu, která bude plná her a úkolů.

loga

Vzhůru za dobrodružstvím do Lutopecen

Tábor plný zábavy, zážitků a pobytu v přírodě.

loga

Vzhůru za dobrodružstvím do Pačlavic

Vydáme se na dobrodružnou cestu, která bude plná her a úkolů.

loga

Vzhůru za dobrodružstvím do Roštína

Tábor plný zábavy, zážitků a pobytu v přírodě.

loga

Vzhůru za dobrodružstvím do Počenic

Vydáme se na dobrodružnou cestu, která bude plná her a úkolů.

loga

Vzhůru za dobrodružstvím do Zdislavic

Tábor plný zábavy, zážitků a pobytu v přírodě.

loga

Vzhůru za dobrodružstvím do Šelešovic

Vydáme se na dobrodružnou cestu, která bude plná her a úkolů.

loga

Vzhůru za dobrodružstvím do Pačlavic II

Tábor plný zábavy, zážitků a pobytu v přírodě.

Základní informace

PODMÍNKY ÚČASTI

Komunitní denní tábory jsou organizovány v rámci projektu spolufinancovaného Operačním programem Zaměstnanost plus z Evropského sociálního fondu plus (s registračním číslem: CZ.03.02.01/00/22_008/0000089), který hradí většinu nákladů spojených s organizací táborů. Tábory jsou určeny dětem, které mají společně s rodiči trvalé bydliště na území působnosti MAS (viz seznam obcí), případně jsou děti zapsány v MŠ či ZŠ na území působnosti MAS. 
 

Seznam obcí MAS Hříběcí hory:

Bařice – Velké Těšany, Bezměrov, Cetechovice, Dřínov, Honětice, Hoštice, Chvalnov – Lísky, Jarohněvice, Koryčany, Kostelany, Kunkovice, Litenčice, Lubná, Lutopecny, Morkovice, Nítkovice, Nová Dědina, Pačlavice, Počenice – Tetětice, Prasklice, Rataje, Roštín, Soběsuky, Střílky, Šelešovice, Troubky – Zdislavice, Uhřice, Věžky, Vrbka, Zástřizly, Zborovice, Zdounky, Zlobice. 

NA KOLIK TÁBORŮ MŮŽU SVÉ DÍTĚ/DĚTI PŘIHLÁSIT?
Přihlásit je možné všechny děti, splňující výše uvedené podmínky. Jedno dítě může být přihlášeno na max. 2 tábory.