O Místní akční skupině

Kdo jsme

Jsme nestátní nezisková organizace a děláme všechno pro to, aby se lidem v našem regionu žilo dobře. A nejsme v tom sami. Místní akční skupiny působí po celé České republice i Evropě a mají stejný cíl, jaký máme my – záleží nám na místě, kde žijeme. 

 

https://www.hribecihory.cz

Budujeme místní partnerství

Naším cílem je propojovat všechny lidi, organizace, činnosti a aktivity rozvíjející náš region. V MAS mají své místo jednotlivci, spolky, zaměstnanci obcí, starostové, ředitelé a pedagogové vzdělávacích zařízení, podnikatelé, zemědělci a všichni ti, kterým není lhostejné místo, kde žijí. Společně tvoříme venkovský prostor, náš domov, který chceme a můžeme rozvíjet.

 

Propagujeme udržitelný rozvoj

Snažíme se o to, aby další generace měly stejné nebo ještě lepší možnost pro život, než máme my dnes. Podporujeme všechny aktivity, které vedou k zodpovědnému a šetrnému rozvoji našeho regionu a vracejí mu jeho přirozený ráz.

 

Podporujeme inovace

Přinášení nových přístupů, technologií a myšlenek je nedílnou součástí naší práce. Vytváříme podmínky pro využívání inovací a respektujeme při tom jedinečnost našeho území.

 

Hlavní činnosti MAS Hříběcí hory

  • všestranně rozvíjíme venkov
  • podporujeme kulturní akce a dodržování tradic
  • pomáháme se zpracováním žádostí o dotaci (v rámci programů IROP, PRV, OPZ, OPŽP a dalších)
  • poskytujeme metodickou a konzultační činnost pro MŠ a ZŠ
  • propagujeme území MAS

Členové

V naší MAS mají své místo všichni ti, kterým není lhostejné místo, kde žijí. Patří k nám jednotlivci i obce, místní spolky a školy, podnikatelé, zemědělci. Společně s nimi tvoříme venkovský prostor, náš domov. Uvažujete-li o členství v MAS, více informací i přihlášku najdete v záložce Chci se stát členem

Každý člen volí jednu ze zájmových skupin a to dle převažujícího předmětu činnosti:

  • Rozvoj obcí
  • Podnikatelé
  • Zemědělství
  • Spolky
  • Živý venkov

Informační leták