Komunitní tábor Pačlavice

Základní informace

Vzhůru za dobrodružstvím do Pačlavic

8.7. – 12.7.2024  I  8:00 – 16:00 hod

KD Pačlavice

5 – 11 let (předškoláci – 5. třída)

1 250 Kč

volných 6 míst

loga

PRAKTICKÉ INFORMACE

Komunitní tábor Vzhůru za dobrodružstvím do Pačlavic v termínu 8.7. – 12.7.2024, je všeobecně zaměřený příměstský tábor. Náplní tábora jsou činnosti v prostorách KD Pačlavice a přilehlého sportovního areálu. Na děti čeká spousta zábavy při plnění zábavných i logických úkolů, sportování na hřištích, pobyt v přírodě. Nebudou chybět výlety, kreativní tvoření, soutěže, pohybové hry, vědomostní hry a další aktivity.

Dohled nad dětmi je zajištěn od 8:00 do 16:00 hodin. Program tábora začíná v 8:30 a končí v 15:30 hodin.

Pro děti zajišťujeme oběd, svačiny a pití si děti nosí z domu.  

Cena tábora je 1 250 Kč a zahrnuje obědy, celotýdenní interaktivní program, vstupné, náklady na odměny a ceny do soutěží a her. 

Při zrušení pobytu v době konání tábora, předčasného odjezdu apod. je možnost nahlášení náhradníka ve stejné věkové kategorii nebo se vrací pouze část platby.

PODMÍNKY ÚČASTI

Komunitní denní tábory jsou organizovány v rámci projektu spolufinancovaného Operačním programem Zaměstnanost plus z Evropského sociálního fondu plus, který hradí většinu nákladů spojených s organizací táborů. Tábory jsou určeny dětem, které mají společně s rodiči trvalé bydliště na území působnosti MAS (viz seznam obcí), případně jsou děti zapsány v MŠ či ZŠ na území působnosti MAS. 
 

Seznam obcí MAS Hříběcí hory:

Bařice – Velké Těšany, Bezměrov, Cetechovice, Dřínov, Honětice, Hoštice, Chvalnov – Lísky, Jarohněvice, Koryčany, Kostelany, Kunkovice, Litenčice, Lubná, Lutopecny, Morkovice, Nítkovice, Nová Dědina, Pačlavice, Počenice – Tetětice, Prasklice, Rataje, Roštín, Soběsuky, Střílky, Šelešovice, Troubky – Zdislavice, Uhřice, Věžky, Vrbka, Zástřizly, Zborovice, Zdounky, Zlobice. 

Kontaktní osoba

Bc. Petra Sýkorová

Komunitní pracovník – komunitní centrum, sociální sítě

a podpora cestovního ruchu

email: petra.sykorova@hribecihory.cz

tel: 771 282 060