standard-title PRV

PRV

V 8. výzvě Programu rozvoje venkova Místní akční skupiny Hříběcí hory z.s. bylo přijato celkem 27 žádostí. Příjem žádostí probíhal od 24. 2. 2022 do 11. 4. 2022. V rámci administrativní kontroly, byla jedné žádosti ukončena administrace z důvodu pozního podání žádosti na MAS po termínu výzvy. Dále jeden žadatel podal žádost o ukončení administrace projektu. Výběrové komisi bylo předloženo k hodnocení celkem 25 projektů. 

Dne 16. 6. 2022 proběhlo zasedání Výběrové komise, která stanovila pořadí projektů. Vzhdlem k alokaci jednotlivých fichí bylo doporučeno k podpoření 23 projektů. Rada MAS zasedlala 21. 6. 2022 a návrh výběrové komise potvrdila. Konečný seznam podpořených a nepodpořených žádostí naleznete níže.

8. výzva PRV

Prezentace k semináři

Přílohy k výzvě

Metodiky

Podání žádosti

Podání příloh

Další dokumenty k výzvě