standard-title SCLLD21+

SCLLD21+

Před šesti lety jsme s vaší pomocí začali zpracovávat strategii CLLD, která se stala odrazovým můstkem pro spokojenější život v našem regionu. I díky tomuto dokumentu se nám podařilo do území dostat takřka 70 milionů Kč a podpořit desítky menších i větších projektů. Také v následujících letech budeme vaším nápadům pomáhat od jejich vzniku, přes financování až po realizaci.

Napomůže nám v tom nová strategie pro roky 2021-2027. Ta se začala rodit v listopadu 2020, kdy jsme na našem webu uveřejnili dotazníky zaměřující se na zjišťování potřeb území i na sběr projektových záměrů. Na začátku roku 2021 jsme pak začali navštěvovat starosty a starostky, abychom zjistili, co jejich území i občany trápí a kde je prostor pro zlepšení. Jakmile to protiepidemiologická opatření dovolila, sešli jsme se se všemi starosty a starostkami u kulatého stolu a společně prodiskutovali identifikované problémy i možná řešení. Další veřejná projednání se konala se zástupci neziskového sektoru a širokou veřejností a s podnikateli, které opět doplnila veřejnost.

Po několika měsících práce tak vznikla koncepční část, kterou Mimisterstvo pro místní rozvoj schválilo 7. září 2021. Stáhnout si ji můžete níže.