standard-title Podpora nezaměstnaných

Podpora nezaměstnaných

Podpora nezaměstnaných na území MAS Hříběcí hory

Projekt je určen fyzickým osobám-uchazečům o zaměstnání ze Zlínského kraje, které jsou nezaměstnané déle než 5 měsíců a osobám nad 50 let věku. Projekt plně reflektuje potřeby CS a vychází z našich zkušeností, preferuje proaktivní přístup. Do projektu se zapojí 40 účastníků z CS. Poměr obou daných CS bude dle zájmu při realizaci projektu. Naši účastníci absolvují poradenskou a vzdělávací část, 6 osob bude mít možnost absolvovat bilanční diagnostiku, 15 pracovních míst bude podpořeno mzdovými příspěvky.