standard-title Šablony pro MŠ a ZŠ

Šablony pro MŠ a ZŠ

Nyní je vyhlášena Výzva č. 02_20_080 Šablony III – mimo hlavní město Praha. Podat žádost mohou ZŠ a MŠ v termínu od 31.3.2020 do 29.6.2021. Všem školám a školkám nabízíme bezplatnou konzultaci, pomoc s vyplněním žádosti a následně i při administraci zpráv o realizaci.

Prezentace k Šablony III

Novinky Šablony III

Výzva na Šablony II (Výzva č. 02_18_063 – Šablony II – mimo hlavní město Praha), jejímž cílem je podpořit školy a školská zařízení (MŠ, ZŠ, ZUŠ, SVČ, ŠD, ŠK) formou projektů zjednodušeného vykazování byla ukončena 28. 6. 2019.

Rádi budeme i nadále pomáhat základním a mateřským školám z území MAS Hříběcí hory s metodickou pomocí v rámci výzev Šablony I.,Šablony II i III.

Můžete nahlédnout do materiálů, které Vám pomohou se zorientovat v oblasti šablon. (Oba dokumenty otevřete proklikem na příslušný obrázek.)

První je Inspiromat 11 – Příklady dobré praxe vytvořený pracovníky NIDV. Přináší sadu užitečných rad pro úspěšné sestavení a realizaci projektů ve výzvě Šablony II z hlediska řízení projektu i využití jednotlivých šablon. Samozřejmostí jsou příklady z praxe.

Příručku lze stáhnout na https://www.nidv.cz/strategicke-rizeni/268-inspiromat/1525-sablony.

 

 

 

 

 

 

Druhým dokumentem k nahlédnutí je metodický materiál Využití Šablon II pro podporu rozvoje gramotností. Jedná se o manuál od PPUČ vytvořený přímo řediteli škol, který je zaměřený na využívání a čerpání financí k podpoře rozvoje matematické, čtenářské a digitální gramotnosti.  Obsahuje příklady využití šablon přímo od škol a učitelů.

Dokument je dostupný na https://gramotnosti.pro/web/sablony. K dokumentu bylo natočeno také motivační video, dostupné na https://gramotnosti.pro/web/sablonyvideo. 

 

 

 

 

 

 Důležité odkazy:

Informační systém ESF 2014+ pro vykazování bagatelní podpory 

Přihlášení do systému MS2014+

Leták Šablony II.

Přehled šablon II.

Příklady dobré praxe šablon škol

Pravidla pro publicitu OP VVV