standard-title Využití přírodních učeben ve školních zahradách MŠ

Využití přírodních učeben ve školních zahradách MŠ

Hlavním cílem této aktivity je zajištění vzniku, otestování a rozšíření vzdělávacích programů využitelných ve venkovních učebnách – přírodě blízkých zahradách v rámci celoroční výuky. Zapojené pilotní MŠ vyzkouší nové programy a obdrží také metodiku. Aktivita je zaměřená nejen na inspiraci, vznik ale i na údržbu přírodních učeben. 

Aktivita je spuštěna na začátku 1. pololetí školního roku 2019/2020. Vše zahájí 1.10.2019 Toulavý autobus – inspirativní cesta po přírodních zahradách. Přihlášení ředitelé navštíví tři zahrady, kde výuku v přírodních učebnách využívají. Navštívíme tato tři místa:

  • Uherské Hradiště zahrada Trnky – seznámení s prvky v zahradě a jejich využití s praktickou ukázkou aktivit, budování prvků se zapojením rodičů, dětí (zkušenosti, inspirace),…
  • MŠ Primátora Hájka, Uherský Brod – budování zahrady (vlastní zkušenosti, zapojení rodičů, role architekta), propojení EVVO a polytechniky,…
  • Envicentrum Vysoké Pole – ukázka výukového programu pro MŠ

 

 

 

 

Po této inspirativní zahradě se sejdou ředitelé a bude se diskutovat, co od této aktivity očekávají a o co přesně mají zájem. Z toho bude realizační tým vycházet a aktivity budou co nejvíce směřovat k požadavkům zúčastněných MŠ.