standard-title PS Čtenářská gramotnost a cizí jazyky

PS Čtenářská gramotnost a cizí jazyky

PS Čtenářská gramotnost a cizí jazyky

Pracovní skupina Čtenářská gramotnost a cizí jazyky se setkává 4x za rok. Vedoucí pracovní skupiny je PhDr. Šárka Kašpárková, která je ředitelkou Knihovny Kroměřížska, příspěvková organizace. Jsme velmi rádi za tak povolaného odborníka v týmu.

Setkávání této pracovní skupiny, kde jsou zastoupeny především učitelé jazyků, probíhá na půdě kroměřížské knihovny. Zde je skvělé zázemí pro diskuzi a náměty z oblasti výuky českého jazyka i cizích jazyků. Výsledkem těchto setkání jsou také aktivity, které jsou úzce spojeny s implementací MAP ORP Kroměříž II týkající se čtenářské gramotnosti a propojení její výuky s informačními technologiemi.