standard-title Prevence rizikového chování na ZŠ

Prevence rizikového chování na ZŠ

Hlavním tématem aktivity v rámci opatření č.3 – Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem je téma klima školy. Cílem všech aktivit je dosáhnout pozitivní atmosféry ve třídách a základních školách. Vzniknout mají preventivní programy, analýzy prostředí ve školách, společná setkávání s příklady dobré praxe i setkávání psychologů, preventistů či výchovných poradců.

MAP ORP Kroměříž pořádá v této souvislosti semináře pro školní psychology s názvem Metodická podpora při řešení krizových situací ve škole. Lektorem je PeaDr. Mgr. Věra Facová, která je kapacitou v této oblasti. Semináře se mohou účastnit školní psychologové z celého území ORP Kroměříž. Vzhledem k pozitivnímu ohlasu účastníků se budou semináře opakovat. Vždy se řeší konkrétní situace, které navrhnout psychologové.

Termíny seminářů:

24.9.2018 – 1. seminář Metodická podpora při řešení krizových situací ve škole

20.3.2019 – 2. seminář Metodická podpora při řešení krizových situací ve škole

21.10.2019 – 3. seminář Metodická podpora při řešení krizových situací ve škole

 

Součástí aktivity prevence je také spoluúčast na pořádání konference Nebojme se etické výchovy, která probíhá na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži. Účastnit se mohou pedagogičtí pracovníci z celého území ORP Kroměříž. 

 

Termíny konference:

27.11.2018 – konference Nebojme se etické výchovy II

26.11.2019 – konference Nebojme se etické výchovy III

Program konference Nebojme se etické výchovy III:
8:30 – 9:00 registrace účastníků
9:00 – 9:05 PhDr. Pavel Motyčka, Ph.D.: Úvodní slovo
9:05 – 10:00 Mgr. Petr Vaněk: Vztah učitel – žák: pomáhejme dítěti přebírat odpovědnost
10:00 – 10:15 přestávka, občerstvení
10:15 – 11:45 blok praktických workshopů
11:45 – 12:15 oběd formou bagety

Každý účastník volí jeden ze tří nabízených praktických workshopů:

A) Mgr. Petr Vaněk: Vztah učitel – žák
Jedním z našich výchovných cílů je rozvíjet u dítěte odpovědnost za sebe a své jednání, za svoje blízké i širší okolí a dění. Jak je schopna současná škola tuto odpovědnost dítěti předávat? Co tuto odpovědnost rozvíjí a co ji naopak ubíjí? Seminář navazuje na téma přednášky. Praktická ochutnávka přístupu a technik, které pomáhají přenášet odpovědnost z učitele na dítě.

B) Mgr. Petra Burdová: Udělejme svět lepší
Co jsou Projekty proměny? Jak a proč do nich zapojit naše žáky a studenty? Jaké oblasti pro proměnu společnosti viděl Komenský jako klíčové? V tomto workshopu budete spolu s koordinátorkou projektu Komenský 2020 hledat způsoby, jak společně naplnit jeden velký sen, budete se moci (možná) poprvé začíst do nové publikace „To nejlepší z Komenského Obecné porady o nápravě věcí lidských“.