standard-title Podpora spolupráce a kreativity

Podpora spolupráce a kreativity

Kreativita ve výuce přírodovědných předmětů

V rámci spolupráce a kreativity se aktivity MAP II ORP Kroměříž zaměřují na různé oblasti. Na území výborně fungují pedagogové přírodovědných předmětů, především fyziky. Proto MAP II organizuje dvoudenní seminář pro fyzikáře, kde naleznou učitelé ZŠ i MŠ inspiraci na kreativní pojetí výuky fyziky a od 3. ročníku také chemie. Přímo pro žáky jsou pak organizovány soutěže ve fyzice.

Soutěže:

  • Soutěž ve fyzice pro žáky 9. třídy (9.12.2018)
  • Soutěž ve fyzice pro žáky 8. třídy (26.4.2019)
  • Soutěž ve fyzice pro žáky 9. třídy (21.2.2020)
  • Soutěž ve fyzice pro žáky 8. třídy (8.4.2020)

Semináře fyziky (chemie) pro pedagogy MŠ a ZŠ: