standard-title Podpora gramotnosti na ZŠ s využitím ICT

Podpora gramotnosti na ZŠ s využitím ICT

V rámci podpory rozvoje gramotností na základních školách MAP II ORP Kroměříž podporuje a organizuje několik aktivit. 

Podpora matematické gramotnosti

  • Workshop se seminářem „Abaku v hodinách matematiky“ – lektorka Mgr. J. Bížová (4.2.2020)

Cílová skupina: učitelé matematiky 1. a 2. stupně základní školy a v odpovídajících ročnících víceletých gymnázií

Program:
Vzdělávací program „Abaku ve výuce matematiky“ má rozvinout pedagogické dovednosti pedagogických pracovníků s cílem zlepšit výuku matematiky s použitím principů Abaku. Seminář poskytne jak teoretické, tak především praktické poznatky a příklady práce s principy Abaku v hodinách matematiky. Nabízí náměty z praxe na usnadnění a řešení konkrétních oblastní výuky matematiky pro první a druhý stupeň ZŠ.

 

Podpora čtenářské gramotnosti v českém i anglickém jazyce

  • Seminář „Cesta k přednesu“ – lektorka Mgr. E. Zámečníková (4.11.2019)

Seminář pro pedagogy českého jazyka a literatury na 1. a 2. stupni ZŠ, středních školách i pro pedagogy volného času či zájemce o přednes prózy i poezie. Cílem je příprava žáků a studentů na přehlídky Svátek poezie a Wolkrův Prostějov.

 

  • Workshop „Čtení knih v anglickém jazyce s dětmi na 1. stupni ZŠ“ – lektorka Mgr. N. Vojtková (10.12.2019)

Worshop je určený pro pedagogy angického jazyka na 1. stupni ZŠ. Paní lektorka prakticky předvede, jak pracovat s anglickou knihou tak, aby děti zaujala a zároveň porozuměly textu a zábavnou formou se naučily slovní zásobu.

 

  • Pilotáž „Čtení knih v hodině angličtiny“ 

MAP II ORP Kroměříž zakoupí 3 sady knih v angličtině. Mgr. Naděžda Vojtková připraví metodiku ke knihám a prakticky předvede ukázkové hodiny přímo s dětmi. Ukázkové hodiny budou pro 3., 4. a 5. třídu a budou se konat v knihovně ZŠ Hulín, v Knihovně Kroměřížska a v knihovně v Morkovicích. Ukázkových hodin se mohou účastnit i jiní pedagogové. Po pilotáži budou knihy k dispozici k zapůjčení v Knihovně Kroměřížska.