standard-title Podpora aktivit zaměřených na zvýšení bezpečnosti a prevence v MŠ

Podpora aktivit zaměřených na zvýšení bezpečnosti a prevence v MŠ

Podpora aktivit zaměřených na zvýšení bezpečnosti a prevence v MŠ je cyklus čtyř aktivit:

  • Dopravní výchova – Dopraváček
  • První pomoc – Zdravotníček
  • Bezpečí dětí – Šikulka
  • Zdravý životní styl – Všeználek

Dopraváček

Implementace na téma Bezpečnost a prevence pro děti MŠ byla zahájena v únoru 2019. Realizační tým MAP ORP Kroměříž II se spojil s odborníky z Červeného kříže v Kroměříži a vytvořil cyklus 4 vzdělávacích programů. První z nich „Dopraváček“  se rozběhl již ve druhém pololetí školního roku 2018/2019. 

Ve spolupráci s MŠ a ředitelkou dopravního hřiště v Kroměříži Mgr. Alicí Juračkovou vznikly aktivity zaměřené na bezpečnost v dopravě. Děti si budou moci osvojit základy bezpečného chování v dopravním prostředí (chodník, silnice, chodec, cyklista, atd.). Budou si moci vyzkoušet roli chodce, „řidiče“ a seznámí se metodami přiměřenými věku se základními dopravními situacemi. To vše si vyzkouší na dopravním hřišti nebo přímo v zapojených školkách.

V 15 pilotních školkách, které měly o tento program zájem, proběhnou vzdělávací hodiny s praktickými ukázkami. Kromě metodické příručky jim zůstanou pomůcky a vybavení k pozdějšímu využití. Metodické příručky i některé pomůcky budou k dispozici všem mateřským školám v ORP Kroměříž.

Zdravotníček

V prvním pololetí školního roku 2019/2020 se téma bezpečnosti v MŠ zaměří na první pomoc. Opět se pracovníci Červeného kříže v Kroměříži rozjedou do zapojených školek z ORP Kroměříž a názorně budou pracovat s dětmi a pomůckami. Děti si osvojí základy první pomoci a prakticky se seznámí s různými pomůckami, které budou k dispozici.

 

Šikulka

Plánovaná aktivita by měla probíhat ve 2. pololetí 2019/2020.

Všeználek

Plánovaná aktivita by měla probíhat v 1. pololetí 2020/2021.