standard-title MAP – Místní akční plán II

MAP – Místní akční plán II

Místní akční skupina Hříběcí hory spolu s MAS Jižní Haná a městem Kroměříž jsou partnery pro Místní akční plán vzdělávání II ORP Kroměříž. 

Vize MAP II ORP Kroměříž

ORP Kroměříž je prostorem, kde vzdělávání v mateřských i základních školách, stejně jako v dalších vzdělávacích institucích, probíhá ve vzájemné souhře a spolupráci. Jsou s rozmyslem vytvářeny prostorové, materiální i intelektuální předpoklady pro kvalitní výuku, rozvoj spolupráce v komunitě a individuální přístup k žákům. Spolupracující síť všech typů zařízení využívá nejen infrastrukturu, ale rovněž získávané znalosti a zkušenosti tak, aby docházelo k přirozenému, rovnoměrnému a udržitelnému rozvoji v celé šíři spektra vzdělávání v území. Žáci pod společným vedením rodičů a pedagogů přebírají odpovědnost za své vzdělávání a uplatnění v životě.

Prezentace o MAP II ORP Kroměříž – odkaz na úvodní prezentaci o MAP II ORP Kroměříž

Aktuality MAP II ORP Kroměříž odkaz na stránky MAP II ORP Kroměříž