standard-title Fotosoutěž

Fotosoutěž

Ať už fotíte neustále, nebo se Vám jen podařila neobvykle zajímavá fotka, pochlubte se s ní a přihlaste ji do soutěže! Tematickými okruhy fotografií jsou:

📸 Jaro v krajině Hříběcích hor – pořiďte snímek ukazující krásu krajiny probouzející se ze zimního spánku

📸 Zvyky a tradice Hříběcích hor – zachyťte momenty, které jsou s jarem pevně spjaty nebo jsou pro region typické

📸 Jarní výzdoba Hříběcích hor – zdokumentujte vynalézavost a estetické cítění místních obyvatel

Fotografie do soutěže jsou přijímány v elektronickém formátu, bez stanovení velikosti či rozlišení, měly by ale umožnit jejich prezentaci na webu, popř. použitelný tisk ve formátu A3. Sběr soutěžních snímků bude ukončen 16. května 2021 a vybraní výherci obdrží hodnotné ceny spjaté s regionem. Vítězné a ostatní vybrané snímky budou představeny na Dni MAS Hříběcí hory 2. října 2021 na zámečku ve Zborovicích.

Pokud se chcete zúčastnit, své fotografie posílejte na info@hribecihory.cz, připojte své jméno a příjmení a případně i stručný popisek toho, co je na snímku zachyceno, a místo pořízení. Každý soutěžící může poslat libovolný počet snímků. Soutěž je pro každého bez ohledu na věk nebo zkušenosti s fotografováním.